Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Energetická skupina Uniper zkoumá možnosti opětovného spuštění přečerpávací elektrárny Happurg v Bavorsku

Předchozí společnost E.ON vyřadila přečerpávací elektrárnu o výkonu 160 MW ze sítě v roce 2011 z bezpečnostních důvodů. V té době došlo k poškození dna horní nádrže. Od té doby byly provedeny „intenzivní podzemní průzkumy a geotechnická posouzení a byly prozkoumány různé přístupy k sanaci“, uvádí se v prohlášení. Na tomto základě společnost Uniper nedávno vypracovala ve studii proveditelnosti koncepci modernizace horní nádrže a strojní technologie. Společnost Uniper chce nyní získat nabídky od specializovaných dodavatelů služeb, aby odhadla investiční a časovou náročnost.

Krátery na dně nádrže

Konečné rozhodnutí o revitalizaci chce Uniper učinit nejdříve za dva roky - „s ohledem na situaci na trhu a výnosy, které budou v té době převažovat“, dodala. „Přečerpávací elektrárny jsou zdaleka nejosvědčenější velkokapacitní technologií pro skladování energie a díky své flexibilitě jsou důležitým předpokladem pro integraci přirozeně kolísající výroby elektřiny ze slunce a větru," zdůraznil Klaus Engels, ředitel divize vodních elektráren společnosti Uniper. Přečerpávací vodní elektrárna Happurg východně od Norimberka s převýšením 209 metrů má kapacitu přibližně 850 MWh.

Zdroj: energate-messenger.de ►, 17. 9. 2021