Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Reaktor eVinci jako náhrada diesel generátorů v Kanadě

Mikro modulární reaktor eVinci může poskytnout potřebnou, čistou a cenově přijatelnou energii v odlehlých oblastech Kanady. Tyto závěry vychází ze studie proveditelnosti připravené společnostmi Bruce Power a Westinghouse. Reaktorový systém eVinci je také označován jako malá baterie.

Přibližně před rokem podepsaly společnosti Bruce Power a Westinghouse dohodu a prozkoumání možného využití reaktoru eVinci. Zpráva obsahuje průzkum trhu a možnosti nasazení reaktorového systému v Kanadě, dále se zaměřuje na jeho výhody a příležitosti plynoucí z jeho provozu. Zpráva také shrnuje hlavní politické požadavky a požadavky dozorného orgánu, které jsou významné pro nasazení tohoto konceptu.


Mikro modulární reaktor je označován jako malá baterie pro malé rozvodné sítě

Takové podmínky zažívají lidé žijící v odlehlých oblastech, odlehlé doly, či jiná kritická infrastruktura. Reaktor eVinci pak může takovým oblastem dodávat výkon až 5 MWe, nebo 14 MWt. Návrh eVinci navíc podle společností poskytuje konkurenceschopnou dodávku energie při zachování odolnosti reaktoru vůči vnějším vlivům. Zařízení je také možné provozovat s minimální údržbou.

Rozměrově je eVinci tak malý, že je možné jej snadno přepravovat pomocí standardních transportních prostředků. Tato výhoda z něj dělá perfektního kandidáta pro odlehlé oblasti, kde je zapotřebí rychlá dodávka energie.

Očekává se, že provoz modulu eVinci bude o 14 % až 44 % ekonomičtější než u dieselového agregátu. Toto rozpětí je dáno především cenou paliva a emisních povolenek. Výrobní blok navíc může snížit množství emisí až o 90 %.

Úspěšné nasazení eVinci záleží na zajištění správného modelu schvalování dozorovým orgánem. Ten by měl zohlednit velikost reaktoru a jeho předpokládaný elektrický výkon stejně jako sníženou míru rizika provozu v cílovém místě. Společnost Westinghouse požádala v únoru 2018 kanadský jaderný dozor o předlicenční hodnocení návrhu reaktoru.

Podle studie proveditelnosti by měl být první komerční reaktor v Kanadě licencovaný do tří let. Zároveň však zpráva dodává, že veřejné mínění a přijetí koncepce bude zásadní pro nasazení reaktoru.

Studie zakončuje informací o realizovatelné alternativě diesel generátorů v podobě mikro reaktoru eVinci. Ten může být nasazen nejen v dolech, či odlehlých oblastech, ale i lokalitách s obtížnou elektrifikací. Zde může předvést své schopnosti redukovat, či úplně eliminovat závislost na drahém provozu a přejít tak k mnohem ekonomičtější možnosti, která navíc snižuje emise skleníkových plynů. Provozem reaktoru eVinci je podpořena i místní ekonomika, která díky nižším cenám elektřiny a vytápění může dále růst.

„Silné partnerství mezi společnostmi Bruce Power a Westinghouse připravilo půdu pro zahájení programu nasazení mikro reaktoru eVinci v Kanadě. Zde se předvede jako udržitelný zdroj bezemisní energie ve vzdálených oblastech bez napojení na elektrárenskou strukturu. Toto úsilí podporují federální a provinční vlády, které uvažují jaderné technologie pro docílení nulových emisí do roku 2050,“ uvádí studie.

Energetika odlehlých oblastí

Kanadská vláda v minulosti založila program „Small Modular Reactor Roadmap“. Ten se zaměřuje právě na možnosti jaderné energetiky při podpoře odlehlých oblastí. Výše zmíněná studie proveditelnosti ukazuje jedinečné možnosti a výhody mikro modulárního reaktoru eVinci při hledání správného řešení. Mezi výhody reaktoru eVinci určitě patří dle studie jeho mobilita, malá zastavěná plocha, flexibilita, či životnost a cena.

Jaderné zdroje energie pro odlehlé oblasti vyvíjí i Rusko. To již nyní provozuje plovoucí elektrárnu Akademik Lomonosov, která je schopna dodávat nejen elektřinu a teplo, ale také odsolenou mořskou vodu. Akademik Lomonosov je v provozu na Čukotce, poblíž města Pevek, od prosince 2019. V plovoucím pontonu jsou umístěny dva tlakovodní reaktory KLT-40S s celkovým výkonem 140 MWe. Plovoucí jaderná elektrárna zajišťuje přibližně 20 % poptávky lokality Chaun-Bilibino a v budoucnu nahradí jadernou elektrárnu Bilibino.

Zdroj: oenergetice.cz ►,  3. 11. 2021