Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Výroba elektřiny podle druhů paliv v období
od 27. 10. 2021 do 6. 11. 2021

Následující graf ukazuje současný energetický mix ČR v době nastupujícího chladnějšího počasí před zimním obdobím 2021/2022.

Source of data: Transparency - ENTSO-E
Poznámka:
Z uvedeného je vidět rozhodující podíl uhelných a jaderných elektráren v 43. a 44. týdnu roku 2021 na výrobě elektřiny v ČR. Zároveň i málo významný podíl OZE. Podíl zemního plynu zatím nemůže řešit náš energetický mix nehledě na to, že v tomto případě jde stejně o dovoz hlavně z RF. Naši „zelení“ aktivisté a politici snad pochopí naši realitu a tu nepůjde změnit ani v následujících desetiletích.

Ing. Jan Bouška (SPVEZ)