Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vodáci kritizují postupy v projektování malých vodních elektráren

V současné době je v plánu pět nových malých vodních elektráren (MVE) na řekách, které se intenzivně využívají k vodní turistice. Jak přitom informoval předseda Asociace vodní turistiky a sportu (AVTS) Petr Ptáček.

AVTS je ve všech řízení účastníkem a snaží se v této věci prosazovat vodácké zájmy. To však není podle Ptáčka jednoduché. V některých případech dochází k zajímavým situacím, kdy je k vyjádření zainteresovaných organizací předána méně konfliktní projektová dokumentace, než je pak předložena ke schválení na úřad. Jenže stanoviska jsou k původní verzi a ne k té schvalované. Stavitel tak má v ruce papír s kladným stanoviskem k jiné dokumentaci, a je problém docílit změny, obzvláště když si toho vůbec nikdo nevšimne. Někdy je těch verzí i několik.

„Dále se v projektové dokumentaci často objevují méně konfliktní názvy, které ale neodpovídají realitě a správnému názvosloví. Například se jedná o záměnu pojmu vzdouvací objekt (jez se vzdutím) za stabilizační práh, který v podstatě vodu nenadržuje. Pokud pak čtete dokumentaci, zdá se vám, že příčná překážka nebude mít žádný vliv na řeku a bude představovat jen jakýsi balvanitý skluz s minimem vzdutí. Realita je však odlišná,“ popisuje praxi při schvalování projektů malých vodních elektráren Ptáček.

Vodácký server raft.cz i proto popisuje konkrétní situaci na těchto pěti lokalitách, jimiž jsou: Ohře MVE Dubina, Ohře MVE Vojkovice, Otava MVE Malé Hydčice, Otava MVE Nové Městečko a Úpa MVE Úpice. Další řízení, do kterých AVTS aktivně vstupuje, je například oprava Reichova jezu na Rožnovské Bečvě ve Valašském Meziříčí. AVTS bude požadovat, aby se jez neopravoval a byl renaturován. AVTS se také aktivně zabývá možnostmi na vytvoření jednotné rybo-vodácké propusti, tedy nějakého závazného dokumentu, který by standardizoval parametry pro vodácké propustě, a možného využití nebezpečného jezu Svaté Pole.