Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vodní elektrárny ČEZ letos vyrobily o 11 % elektřiny více

Příznivé klimatické podmínky a vyšší efektivita modernizovaných vodních elektráren ČEZ zvedly za první tři čtvrtletí produkci bezemisní elektřiny z vody. Velké, malé a přečerpávací vodní elektrárny provozované Skupinou ČEZ v České republice vyrobily za prvních devět měsíců tohoto roku téměř 1,9 TWh elektřiny, meziročně o 11 % více.

Růst táhly především elektrárny Vltavské kaskády, kde se výroba meziročně zvýšila o 50 %. Dařilo se i malým bezemisním elektrárnám na Labi, Berounce, Chrudimce a Moravě, které rostly o 12 %. Rekordní nárůsty zaznamenaly Štěchovice, Slapy, Orlík a Střekov.

Taktovku růstu tentokrát držely v rukou velké elektrárny Vltavské kaskády, které by svou produkcí za stejné období pokryly spotřebu více než čtvrt milionu českých domácností. Vedle pokračující modernizace vodních elektráren ČEZ současně připravuje řadu velkých projektů bezemisních zdrojů, kterými chce přispět k plnění klimatických cílů a závazků České republiky.

„Letošní rok na vodních elektrárnách můžeme zatím díky přízni počasí hodnotit jako opravdu vydařený. Nespoléháme ale jen na pomoc shůry, dobrým výsledkům jdeme vstříc i pokračující modernizací a zvyšováním efektivity všech typů vodních elektráren. Rodí se tak prakticky nové elektrárny splňující všechny výzvy a nároky moderní energetiky. Letos jsme například kompletně dotáhli modernizaci Kamýku, přistoupili k poslední fázi obnovy elektrárny Slapy a finišujeme s velkými opravami na Hracholuskách a Práčově,“ komentoval výsledky Jan Kalina, člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika ČEZ.

Vodní elektrárna Výroba I-IX/2020
[GWh]
Výroba I-IX/2021
[GWh]
Změna
[%]
Orlík 163,9 263,2 60,5
Slapy 140,6 231,9 64,9
Lipno I 88,8 94,5 6,5
Střekov 64,9 80,1 23,4
Štěchovice I 41,7 69,5 66,7

Velká modernizační vlna za více než 3 miliardy korun proběhla v posledních 15 letech na 38 soustrojích 22 elektráren ČEZ všech typů po celé České republice. Celkový výkon modernizovaných soustrojí činí 1 425 MW, tj. zhruba ¾ výkonu Jaderné elektrárny Dukovany.

Při modernizacích ČEZ využívá nejnovějších poznatků vědy a techniky. Například při modernizacích obou bloků elektrárny Lipno I byla zcela vyměněna nebo úplně repasována většina hlavních komponent v čele s rotorem a statorem generátoru, oběžným kolem turbíny nebo systémem kontroly řízení elektrárny. Došlo také ke změně hydraulického ovládání soustrojí z nízkotlaké na vysokotlakou hydrauliku a tím ke snížení objemu olejových náplní až o 90 %. Soustrojí elektráren díky tomu navýší svou průměrnou účinnost o cca 4 až 5 %. Modernizovaná soustrojí tak ročně vyrobí o desítky milionů kWh ekologické elektřiny více.

Zdroj: cez.cz ► , 26. 11. 2021, Martin Schreier , mluvčí ČEZ