Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tři provozovatelé přenosových soustav podepsali dohodu o rozvoji elektrizační soustavy v Severním moři

Provozovatelé přenosové soustavy Německa (TenneT TSO), Nizozemska (TenneT) a Dánska (Energinet) včera podepsali třístrannou dohodu o rozvoji rozsáhlé evropské elektrizační soustavy pro obnovitelné zdroje v Severním moři. Tento takzvaný „North Sea Wind Power Hub“ má potenciál do roku 2050 dodávat do okolních zemí elektřinu z offshore větrných elektráren o výkonu 70-100 GW.

Záměrem je vytvořit velký přípojný bod pro tisíce budoucích větrných elektráren v Severním moři. Projekt větrného uzlu v Severním moři na místě s mělkými vodami a optimálními větrnými podmínkami by mohl umožnit přechod na novou energetiku a zároveň ji učinit pro evropské spotřebitele cenově dostupnou, uvádí TenneT v tiskové zprávě.

Tento důležitý krok k vytvoření širokého konsorcia byl učiněn za přítomnosti evropského komisaře pro energetickou unii Maroše Šefčoviče. Mel Kroon, generální ředitel společnosti TenneT, a Torben Glar Nielsen, technický ředitel společnosti Energinet, podepsali dohodu, jejímž cílem je prozkoumat proveditelnost jednoho nebo více umělých ostrovů neboli tzv. „Power Link Islands“.

„Tato spolupráce se společností Energinet je pozvánkou pro provozovatele přenosových soustav ze zemí Severního moře i další infrastrukturní společnosti, aby se k této iniciativě připojily. Konečným cílem je vytvořit pevnou koalici společností, díky níž bude evropská energetická transformace proveditelná a cenově dostupná,“ uvedl generální ředitel společnosti TenneT, Mel Kroon.

Lokality v Severním moři, jako je Dogger Bank, disponují mělkými vodami a optimálními větrnými podmínkami pro offshore větrné elektrárny. Plán má potenciál pro realizaci větrných parků o celkovém instalovaném výkonu 70-100 GW, které by mohly být připojeny k jednomu nebo více ostrovům Power Link. Jeden ostrov Power Link by mohl umožnit výstavbu až 30 GW větrných elektráren na moři.

Elektřinu vyrobenou ve větrných elektrárnách bude následně možné prostřednictvím HVDC kabelů přenášet do všech zemí sousedících se Severním mořem: Nizozemska, Dánska, Německa, Spojeného království, Norska a Belgie.

Přenosové kabely budou současně fungovat jako propojovací vedení mezi energetickými trhy výše uvedených zemí. Kromě přenosu větrné energie do připojených zemí umožní propojení těmto zemím obchodovat s elektřinou.

Takové řešení se v současnosti nachází již mezi Německem a Dánskem, které propojilo obě země s větrnou elektrárnou Kriegers Flak, a stalo se tak prvním propojením tohoto druhu na světě.

„Vybudování jednoho nebo více umělých ostrovů uprostřed Severního moře zní jako projekt science fiction, ale ve skutečnosti by to mohl být velmi efektivní a cenově dostupný způsob, jak mohou země Severního moře uspokojit budoucí poptávku po větším množství elektřiny z obnovitelných zdrojů,“ řekl Torben Glar Nielsen, technický ředitel společnosti Energinet.

První ostrov v roce 2035?

Společnosti TenneT a Energinet (stejně jako další strany, které se budou chtít připojit) stráví několik let zkoumáním podrobností a potenciálu jednoho nebo více ostrovů Power Link. Pokud se provozovatelé přenosových soustav rozhodnou v projektu pokračovat, mohl by být takový ostrov vybudován přibližně do roku 2035.

Při přípravě lokalit pro rozsáhlé offshore větrné farmy a větrný energetický uzel v Severním moři budou spolupracující strany brát v úvahu dopad na mořskou flóru a faunu. Společnosti TenneT a Energinet zdůrazňují, že budou v úzkém kontaktu s přírodními a ekologickými organizacemi. První „rychlý průzkum“ vlivu na flóru a faunu na Dogger Bank ukazuje jak příležitosti, tak potenciální rizika pro živočichy a biologickou rozmanitost.


Umělý ostrov vyroste v Severním moři
Zdroj: oenergetice.cz ►, 13. 12. 2021, David Vobořil