Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Výkupní ceny

ERÚ vydal věstník (částka 10/2019) obsahující cenová rozhodnutí č. 7/2019 a č. 8/2019 pro podporované zdroje energie.

V cenových rozhodnutí jsou uvedeny vzorce pro výpočet redukčního fakturu, který zohledňuje jakoukoliv nevratnou investiční podporu z veřejných prostředků, a to snížením výše provozní podpory o redukční faktor (RF).

Dále jsou uvedeny:

  • Roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny spalováním důlního plynu (z otevřených i uzavřených dolů).
  • Roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny spalováním komunálního odpadu a ostatních druhotných zdrojů a při využití odpadního tepla.

Výši ročních zelených bonusů najdete v tabulkové formě v přiloženém věstníku ERÚ zde:


ERÚ zveřejnil:

  1. Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2019 ze dne 26. září 2019., kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie;

ERÚ zveřejnil:

  1. Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2018 ze dne 25. září 2018.
  2. Informace k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2018 ze dne 25. září 2018, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2019

ERÚ zveřejnil:
  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2017 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016, č. 11/2016 a č. 2/2017
  2. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2017 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

Obě cenová rozhodnutí se týkají elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.
Důležité změny najdete v článku I bod 3.

Podrobně viz Energetický regulační V Ě S T N Í K

Tisková zpráva ERÚ ze dne 21. prosince 2017


ERÚ zveřejnil Cenové rozhodnutí č. 4/2017 ze dne 26. září 2017

ERÚ zveřejnil Cenové rozhodnutí č. 3/2017 ze dne 26. září 2017

Tisková zpráva ERÚ ze dne 26. září 2017


ERÚ zveřejnil Cenové rozhodnutí č. 2/2017 ze dne 29. března 2017.


ERÚ zveřejnil Cenové rozhodnutí č. 11/2016 ze dne 22. prosince 2016.

Odůvodnění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2016 ze dne 22. prosince 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016


ERÚ vydal cenová rozhodnutí zohledňující čerstvé notifikace Evropské komise

ERÚ zveřejnil cenové rozhodnutí na rok 2017, ve kterém jsou zahrnuty i MVE, uvedené do provozu v letech 2006 až 2013.

Cenová rozhodnutí jsou uvedena v Energetickém regulačním věstníku ERÚ částka 12/2016 z 14.12.2016. Otevřete zde


Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie otevřete zde


Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2017 otevřete zde

Odůvodnění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2017 otevřete zde


Energetický regulační úřad konečně vydal na základě nařízení vlády č. 402/2015 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2015 ze dne 29. prosince 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2016. Otevřete je zde

Pro malé vodní elektrárny uvedené do provozu před 1. 1. 2013 jsou stanoveny výkupní ceny a roční zelené bonusy dle tabulky uvedené v CR na adrese http://www.eru.cz


Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2015 otevřete zde

Veškeré postupy a nárok na podporu se neuplatní, pokud jsou v rozporu spodmínkami stanovenými dle § 1 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty. K uvedeným výkupním cenám je připočítávaná daň z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu. Zelené bonusy jsou stanoveny jako pevné hodnoty podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2014 otevřete zde

Veškeré postupy a nárok na podporu se neuplatní, pokud jsou v rozporu spodmínkami stanovenými dle § 1 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty. K uvedeným výkupním cenám je připočítávaná daň z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu. Zelené bonusy jsou stanoveny jako pevné hodnoty podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2012 ze dne 26. listopadu 2012, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2013 otevřete zde

Výkupní ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty. K uvedeným výkupním cenám je připočítávána daň z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu. Zelené bonusy jsou stanoveny jako pevné hodnoty podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.


Výkupní ceny pro rok 2012 jsou stanoveny Cenovým rozhodnutím
Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č.7/2011 ze dne 23.11.2011.

Výkupní ceny elektřiny z OZE v povinném výkupu jsou stanoveny jako minimální dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Zelené bonusy jsou stanoveny jako pevné ceny. Ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty. K uvedeným cenám je připočítávána daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu. V rámci jedné výrobny elektřiny nelze kombinovat režim výkupních cen a režim zelených bonusů.