Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2017
ze dne 29. března 2017

Upozorňujeme, že toto cenové rozhodnutí ERÚ v článku I. v části A) odstavec 5 se vztahuje i na malé vodní elektrárny uvedené do provozu po 1. lednu 2016 včetně. V provozní podpoře bude zohledněna jakákoliv nevratná investiční podpora z veřejných prostředků, a to snížením výše provozní podpory o redukční faktor.
<a href="../../files/ERV3_2017.pdf"> Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2016 ze dne 22. prosince 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016</a>