Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Cenová rozhodnutí ERÚ č. 7/2019 a 8/2019
ze dne 20. prosince 2019

Pro úplnost uvádíme tato cenová rozhodnutí, i když se týkají jen výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a výroby tepla z obnovitelných zdrojů a podpor výroby elektřiny z druhotných zdrojů.

V cenových rozhodnutí jsou uvedeny vzorce pro výpočet redukčního fakturu, který zohledňuje jakoukoliv nevratnou investiční podporu z veřejných prostředků, a to snížením výše provozní podpory o redukční faktor (RF).

Dále jsou uvedeny:

  • Roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny spalováním důlního plynu (z otevřených i uzavřených dolů).
  • Roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny spalováním komunálního odpadu a ostatních druhotných zdrojů a při využití odpadního tepla.
Výši ročních zelených bonusů najdete v tabulkové formě v přiloženém věstníku ERÚ zde:
<a href="../../files/ERV10_2019.pdf"> Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2018 ze dne 25. září 2018, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie</a>