Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Provizorní hrazení ve vodě

2002-04-22

Pavel Štípský

Při budování, ale i různých pracích na údržbě našich děl pod vodní hladinou často stojíme před problémem, jaké provést opatření k zamezení vniknutí vody do prostoru prováděných prací tak, aby toto opatření bylo rychlé, levné, spolehlivé.

Provádějí se různé hráze pomocí bagrů a pod., což není vždy ideální stav.

Dovolte, abych zmínil nejjednodušší řešení,které mnohdy nebereme v potaz, i když u provizorních hrazení menšího rozsahu zatím nic lepšího nikdo nevymyslel.

Jedná se o klasické provizorní hrazení pomocí pytlů, naplněných pískem nebo vhodnou hlinitopísčitou zeminou. Větší množství použitých pytlů nutných k této činnosti snadno seženeme např. v cukrovarech nebo míchárnách krmiv, zemědělských silech a pod., za cenu 1-3 Kč/kus. Pytle plníme na hmotnost cca 30-40kg,aby byly snadno ručně manipulovatelné.

Výhody tohoto řešení:

  • odpadá nutnost použití mechanizace
  • možnost použití v těžko přístupných místech
  • snadná montáž ochranné hráze
  • snadná demontáž ochranné hráze
  • možnost dalšího dotěsnění např. geotextilií nebo fólií
  • po skončení práce se pytle usuší a uschovají k dalšímu použití

V případě, že potřebujeme provést betonáž podkladních betonů pod vodní hladinou nebo v proudící vodě, dá se namíchat suchý beton do pytlů a uložit na požadované místo. Po nasáknutí vodou dojde k tuhnutí a tvrdnutí betonové směsi. Na takto vzniklý podkladní beton se již dá lépe provádět vlastní nosná konstrukce.