Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Náhrada palečného soukolí
jednostupňovým převodem plochým řemenem

2002-04-22

Ing. Svatopluk Bernášek

Parametry převodu otáčky turbíny: n1 = 59/min
otáčky generátoru n2 = 760/min
průměr řemenice na turbíně d1 = 2400 mm
průměr řemenice na generátoru d2 = 185 mm
osová vzdálenost a = 4200 mm
typ řemene SIEGLING EXTREMULTUS GR 20 P
přenášený výkon 40 kW
šířka řemene 310 mm
napínací síla FWD = 12 400 N
předpětí řemene 2 %
 
Důvod rekonstrukce Uvolnění spojení mezi svislou hřídelí turbíny a palečným soukolím, které bylo způsobeno zřejmě již při výrobě hřídele zaválcovaným otřepem, který se až nyní vylomil. Z toho vyplynula nutnost snížení celkového zatížení hřídele a odstranění rázů (palce).
 
Způsob řešení Převod plochým řemenem byl zvolen proto, že vychází celkově užší a má lepší účinnost. Nevýhodou jsou však větší napínací síly. Průměr velké řemenice vyplynul ze stavebního řešení elektrárny. Na turbínu by bylo možno umístit i řemenici většího průměru, tuto však nebylo možno do elektrárny dopravit (průřez dveří). Z hlediska ohybového zatížení hřídele turbíny bylo nad řemenicí umístěno přídavné soudečkové dvouřadé ložisko. Rovněž generátor je poháněn přes předlohu (řemenice uložená z obou stran).
 
Výhody řešení Toto řešení u tohoto případu snížilo zatížení původního radiálního ložiska turbíny z možných cca 19 000 N bez opěry až na cca 5 000 N s přídavným ložiskem, což je o něco méně než při původní variantě s palečným kolem.
Rovněž došlo ke snížení ohybového namáhání hřídele. rázové zatížení krutem se změnilo na krut statický.
Toto všechno by mělo výrazně prodloužit životnost turbínového zařízení, mnohdy více jak 80 let starého. Zmenšil se počet pohybujících se částí (ubyl vložený převod), zvýšila se spolehlivost a poklesly ztráty o cca 1 kW.
 
Doporučený postup při rekonstrukci
  • posouzení prostorových možností stávající strojovny (maximální průměr řemenice na turbíně, maximální osová vzdálenost)
  • kontrola navrhovaných otáček turbíny, porovnání s dokumentací, pokud neexistuje, doporučuji provést proměření stroje (Ing. Čižinský, 0445/571016, 0777/228240) aby bylo nalezeno skutečné optimum.
  • pokusit se sehnat velkou řemenici (inzeráty, pátrání po starých mlýnech, nabídky v "Soukromém energetiku" známí .....) Jedná se zpravidla o nejdražší část celé rekonstrukce!
  • skutečné hodnoty (maximální průměr velké řemenice, otáčky turbíny, maximální osová vzdálenost, otáčky generátoru, přenášený výkon) zaslat formou poptávky na firmy, dodávající ploché řemeny:

Reko s.r.o., Husova 249, 551 01 Jaroměř,
HABASIT zastoupení, Maříkova 1, Brno
JAROŠ s.r.o., Kollárova 141/21, 460 07 Liberec 7

Odpovědí bude nabídka, obsahující konstrukční technické řešení se zárukou funkčnosti včetně finanční nabídky. Tato nabídka je zdarma.

Případné dotazy: Ing. Svatopluk Bernášek 0187/582829