Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Opravy povrchů betonů
poškozených erozní činností vody

2002-04-22

Pavel Štípský

Při provozování MVE se často v praxi setkáváme s otázkou , jak opravit povrch betonové konstrukce, který je poškozen kombinací erozní činnosti vody, jejím zamrzáním a kolísáním výšky vodní hladiny.

Takto poškozené betony jsou někdy pouze estetickou závadou, mnohdy při větším a déletrvajícím poškození však může hrozit i nebezpečí destrukce dané betonové konstrukce s těžkými následky. Možností, jak provést opravu takové konstrukce, je mnoho, vždy je třeba vycházet z dané konkrétní situace.

Všeobecně platí, že nejprve je třeba opravovanou konstrukci očistit, odstranit zvětralé a nesoudržné části konstrukce a dále provedeme hrubé vyrovnání povrchu, např. dozděním větších děr kamenem na cementovou maltu nebo přibedněním a přibetonováním.

Vlastní finální úpravu můžeme provést potažením povrchu betonové konstrukce cementovou maltou, kterou vyrobíme dle následující receptury:

  • 2 díly ostrého říčního písku frakce 0-4 mm (při požadavku hladkého povrchu 0-2 mm)
  • 1 díl cementu (nejlépe portlandský, vyšší třídy)
  • 2-3 dcl akrylátové disperze Sokrat 2802 A na 100 l hotové malty
  • záměsová voda dle potřeby na vytvoření požadované konzistence malty

Akrylátová disperze Sokrat 2802 A působí v maltě jako plastifikátor, takže je malta dobře zpracovatelná, dá se natahovat hladítkem, případně nahazovat zednickou lžící. U silnějších vrstev je nutno plochu pohodit postupně několikrát do zavadlé předchozí vrstvy.

Povrch omítky je možno "utáhnout" ocelovým hladítkem, nebo po zavadnutí přehladit plstěným hladítkem. Sokrat 2802 A dále v maltě zvyšuje vodonepropustnost a snižuje nasákavost, čímž uzavírá přístup vody do opravované konstrukce.

U opravovaných ploch většího rozsahu je dobré provést pro lepší spojení malty s podkladem navrtání děr do betonové konstrukce a naražení trnů z betonářské oceli průměru 8 mm. Trny osazujeme vždy sešikma, aby působily jako klíny.

K ošetření povrchu pórovitých betonů je možno provést nátěr uzavírací k zamezení nasákavosti dané konstrukce dle receptury:

  • 1 díl Sokrat 2802 A
  • 10 dílů vody
  • 5 dílů cementu

Při jakékoliv opravě formou nahazování cementových malt je důležité zabezpečit konstrukci proti náhlému vysýchání a slunečnímu žáru. Řešíme formou kropení, obložení konstrukce mokrými hadry apod. alespoň po dobu 10 dnů. Ideální je zrání hotové zavadlé omítky pod vodou.

Při provádění opravy malého rozsahu můžeme místo výše popsané malty použít hotový lepící tmel na dlažby a obklady pro venkovní použití, zakoupený ve stavebninách, což je vlastně směs portlandského cementu, křemičitého písku a plastifikátorů.

Pokud se rozhodnete využít tento návod k provedení nějaké opravy betonového povrchu, přeji hodně zdaru s jeho realizací.