Pokud používáte PC, pak velice pravděpodobně také používáte jako operační systém Microsoft Windows, které ovládly tento svět. Pomineme-li nyní již archaické veze 3.0/3.11, pak jejich následovníci - 95,98, 98 SE, ME a posléze též potomci NT- 2000, XP jsou vysloveně orientovány na ovládání pomocí myši (resp. ovládací koule - trackball). Myši obsahují zařízení pro snímání pohybu (kuličku/optický prvek), alepoň dvě tlačítka, a další ovládací prvky, z nichž za nejdůležitější lze považovat střední rolovací kolečko (třítlačítkové myši nacházejí uplatnění v CAD a DTP programech)

Pohybem myši po podložce ovládáme stejnolehle též polohu ukazatele (kurzoru). Tento kurzor je vždy viditelný. Všechny grafické objekty se mohou vzájemně na obrazovce překrývat jakoby byly uspořádány ve vrstvách. Myší kurzor je vždy umístěna ve vyhrazené vrstvě, která je nejblíže pozorovateli.

Tvar kurzoru se obvykle mění podle objektu, nad kterým se nachází. Touto změnou tvaru též naznačuje změnu možností, které základní úkony myši mohou způsobit.

Základní úkony s myší:

 1. Levé tlačítko
  1. Kliknutí tlačítkem (krátký stisk a následné uvolnění bez znatelného pohybu ukazatele)
   1. Znamená obvykle projevení zájmu o objekt, jeho výběr.
   2. V případě zobrazovaných kláves, nebo položek menu, pak obvykle provedení funkce klávesy/menu (ale až v okamžiku uvolnění tlačítka myši nad klávesou!).
  2. Tažení tlačítkem (stálý stisk tlačítka při současné změně polohy ukazatele)
   1. Pokud se provede na nějakém objektu, pak obvykle znamená jeho uchopení a přemístění do nového místa na obrazovce. POZOR - od Windows 95 je tak možno pohybovat téměř vším co na obrazovce vidíte. Takže pokud vám při přemisťování kurzoru myši únavou spadne prst na levé tlačítko můžete si mimovolně "upravit" prostředí Windows k nepoznání a v šikovné konstelaci poškodit i samotná Windows!
   2. V textu obvykle znamená výběr jeho části mezi počáteční a koncovou polohou
  3. Dvojklik tlačítkem (dvě bezprostředně za sebou následující kliknutí bez znatelné změny polohy ukazatele)
   1. Nad ikonou na ploše Windows způsobí spuštění programu ikoně přiřazeného (obdoba jednoduchého kliknutí na klávesu)
   2. Nad jménem souboru v Průzkumníkovi spustí program asociovaný s typem souboru (např. pokud je přípona souboru .doc, pak se spustí MS Word k jeho otevření). Některé typy souborů jsou zpracovatelné několika různými programy. Pokud chceme aby se soubor otevřel jiným, než asociovaným programem, musíme jej otevřít z tohoto programu a nikoliv z Průzkumníka.
 2. Pravé tlačítko
  1. Kliknutí tlačítkem (krátký stisk a následné uvolnění bez znatelného pohybu ukazatele)
   1. Vyvolá v místě kliku kontextové menu (obsahem související) k objektu na který bylo takto kliknuto. V tomto proměnném menu lze pak kliknutím levým tlačítkem myši vybrat potřebnou funkci pro manipulaci s objektem.
 3. Kolečko
  1. Protáčení
   1. Nad plochou okna zobrazujícího nějaký text (např. v Internetovském prohlížeči, nebo textovém editoru) způsobí stejnolehlý posun obsahu okna
  2. Kliknutí
   1. Nad plochou okna zobrazujícího nějaký text (např. v Internetovském prohlížeči) v místě kliknutí umístí nepohyblivý terčík klik kolečkem myši
    Současně se myší ukazatel  změní. 
    • Pokud jej posuneme nad tento terčík, pak má tvar a způsobí plynulý posun okna směrem nahoru - jeho rychlost přímo závisí na svislé vzdálenosti od terčíku
    • Pokud jej posuneme pod tento terčík, pak má tvar a způsobí plynulý posun okna směrem dolů - jeho rychlost přímo závisí na svislé vzdálenosti od terčíku
    • Pokud jej umístíme na úroveň terčíku změní tvar na , pohyb se zastaví

   Tento zvláštní režim se zruší kliknutím libovolným tlačítkem v okně programu.

Tyto vlastnosti jsou standardní. Pokud máme nainstalován k obsluze myši zvláštní ovladač jsou obvykle změněny funkce přiřazené kolečku. Z výše uvedeného je zřejmé, že právě myši s kolečkem výrazně usnadňují čtení obsahu stránek vyšších než je obrazovka. Bez kolečka musíme totiž pracně pohybovat oknem pomocí posuvníků. DOPORUČUJI.

Tento článek si nečiní nárok na to, aby vylíčil všechny jemnosti používání myši ve Windows, ale především vás má upozornit na vhodnost pořízení myši s kolečkem pokud často používáte Internet, nebo pracujete s programy typu Office (Word, Excel). Navíc proto, že jsou nyní velmi levné.

Ještě si dovolím poznámku k technickému provedení myší.

 • Standardní je myš připojená k PC kabelem s kuličkou v bříšku pro snímání pohybu. Toto řešení má nevýhodu v nutnosti periodické údržby vnitřností myši. Válením kuličky po podložce se dovnitř vnesou nečistoty, které po čase způsobí trhavý pohyb kurzoru. Údržba je jednoduchá, nicméně nepříjemně komplikuje používání v situacích, kdy je potřeba přesná práce.
 • Optická myš je obrovským pokrokem v tom, že mechanicko optické snímání polohy kuličkou je nahrazeno optickým prvkem, který je bezkontaktní a tudíž odpadá nutnost čištění vnitřku. Pouze vyžaduje, aby podložka nebyla zrcadlová/jednobarevná, ale naopak, aby měla nějakou, nejlépe jemnou nepravidelnou, strukturu. DOPORUČUJI.
 • Bezdrátová myš (obvykle kombinovaná s optickým snímáním polohy) přenáší pohyb do PC bezdrátově. K PC je připojena základní stanice s vysílačkou a přijímačem. Stejně i v myši je vysílačka a přijímač. Myš si musí v tomto případě nosit v sobě zdroj energie, takže je těžší a větší než kabelová. Dosah myši je kolem 1m a umožňuje v tomto poloměru od základní stanice volný pohyb bez omezování kabelem.
 
Dotazy související s článkem pište na

Ing. František Opička

počítačové služby
+420 603958942