[ Hlavní nebezpečí ] [ Poznámka k rozesílaným zavirovaným E-mailům ]

Částečně převzato z nápovědy programu Agnitum Outpost Firewall.
 Zastavte se myším kurzorem nad zvýrazněným pojmem

Všichni jsme slyšeli o nebezpečí Internetu a počítačového světa. Ovšem i když něco z toho bylo přehnaně zveličené, nemění to nic na faktu, že počítač připojený do Internetu je otevřen opravdu reálným útokům. Bohužel, jsou zde psychopati a kriminálníci (možná titíž) kdo se cítí nuceni ztěžovat život ostatním. Někteří z nich mají počítačové znalosti a vědí jak přistupovat na dálku k souborům počítače. Tito jsou nazýváni "crackeři". Pro udržení těchto individuí mimo naše systémy potřebujeme pevný "Firewall "

Zde jsou hlavní nebezpečí:

Neautorizované aplikace (programy) mohou být dodány do vašeho počítače a tam prováděny bez vašeho vědomí a ovládání (např. ActiveX komponenty, nebo Java applety začleněné v prohlížené stránce na Internetu). Tyto programy mohou provádět jakoukoliv činnost ve vašem počítači včetně přenosu souborů obsahujících soukromé údaje do jiných počítačů, nebo jednoduše vymazání všech souborů ve vašem systému.

Pokud váš systém není řádně nastaven, cizí počítač může přímo přistupovat k vašim souborům aniž by kdokoliv musel tajně poslat speciální software do vašeho počítače. (Viz též Obrana proti virům zde).

Některé informace (ve tvaru cookies nebo referrers) mohou být umístěny do vašeho počítače tak, že inzerenti a ostatní mohou sledovat stránky a místa na Internetu, které jste navštívil a které jsou předmětem vašeho zájmu.

Trojští koně mohou být umístěni do vašeho počítače. Trojští koně jsou programy užívané počítačovými piráty (crackery) otevírající dveře k vašim soukromým informacím jako jsou hesla, bankovní údaje a čísla kreditních karet. Je jeden základní rozdíl mezi Trojským koněm a virem. Vir ve vašem počítači pracuje nezávisle, zatím co Trojský kůň je vytvořen tak aby mohl být používán přímo vzdáleným vetřelcem.

Internetoví červi mohou vlézt do vašeho počítače jako příloha e-mailových zpráv. Některé e-mailové programy (poštovní klienti) otevírají přílohy aniž by se ptaly na dovolení. Někteří uživatelé, neuvědomujíc si hrozeb, otevírají všechny přílohy manuálně. Jednou otevřený a tím spuštěný červ začne pracovat a bystře infikuje váš systém.

Nadbytečná data ve tvaru reklamních pásků a jiné reklamy spotřebovávají vaši šířku pásma připojení k Internetu. Ovšem tyto objekty nemají přímý přístup do počítače a nemohou zničit údaje v něm, pouze významně zpomalují vaše připojení, zvláště pak vytáčené telefonní.

Spyware se v mnoha směrech podobá Trojanům. Tyto programy shromažďují informace o vás a vašich zájmech (jako vaše návyky při pohybu po Internetu, jaký další software máte ve vašem PC, atd.) bez vašeho souhlasu. Spyware je většinou užíván "on-line", nebo softwarovými organizacemi pro marketingové účely

Poznámka k rozesílaným zavirovaným E-mailům.

Komunikační protokoly používané pro přenos elektronické pošty postrádají životně důležité funkce potřebné k tomu, aby se stala důvěryhodnější. Předávání poštovních zpráv je zranitelné a kdokoli dokáže jednoduše přimět zprávu k tomu, aby vypadala jako by pocházela od někoho jiného. Navíc všechny protokoly přenášejí zprávy nezašifrované, takže slídiči mohou snadno sledovat a případně i měnit obsah vašich zpráv.

Toho všeho využívají červi a viry tak, že se rozesílají poštou (pokud) jakoby od někoho jiného. Stačí, když se někdy zmocnili E-mailové adresy (např. i prohlížením kódu stránek na Internetu*). Potom se rozesílají komukoliv a jakoby od kohokoliv. Tím se může stát, že vám přijde zavirovaná pošta i od vás, aniž byste měl počítač skutečně zavirovaný.

Tedy již dávno není pravda, že zavirovaný E-mail nutně pochází z PC odesílatele uvedeného ve zprávě!

A z toho důvodu je nesmyslné, že některé, špatně nastavené, poštovní servery automaticky rozesílají domnělým odesilatelům zavirované pošty upozornění. Je rovněž zbytečné dělat to sám. Jenom se tím zbytečně zatěžuje provoz Internetu.

*) Na stránkách SPVEZ jsou E-mailové adresy vesměs skryté před nekalými slídiči i když zůstávají pro návštěvníky viditelné a funkční (pokud ovšem není v prohlížeči zakázaný JavaScript pomocí kterého je tato ochranná funkce uskutečněna).