Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vývoj přenosové soustavy ČR
od od roku 1951 s výhledem do 2030