Obsah
1. Období do roku 1950;
2. Období od roku 1950 do 1980;
3. Hydroenergetika od roku 1980 do 2013;
4. Tepelné elektrárny v období od roku 1980 do 2013;
5. Větrné elektrárny (VTE) v období do roku 2013;
6. Fotovoltaické elektrárny (FVE) v období do roku 2013;
7. Základní údaje o výrobě a spotřebě elektřiny za rok 2013.
8. Základní údaje o výrobě a spotřebě elektřiny za rok 2015.
*. Vývoj přenosové soustavy ČR od roku 1951 (zdroj ČEPS, as.)