x

Vladimír Kolář
prodá

novou kašnovou Kaplanovu plně regulovanou turbínu