x

Robert Turinský prodá
kompletní jednostupňový převod plochým řemenem
včetně generátorové frémy a vlastního generátoru