Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Inzerce
zvolte si prosím typ inzerce

Prodej 2018-10-25 Nákup 2018-03-23 Ostatní 2018-05-13
Požadavky na inzerci zde zasílejte Vedení Svazu.
Uveďte:
 • Typ inzerce;
  • prodej - nabízíte-li k prodeji to co vlastníte;
  • nákup - chcete-li koupit to co vlastní někdo jiný;
  • ostatní - nabídka/poptávka výrobků a služeb, nebo jiné;
 • Nadpis inzerátu stručně a výstižně popisující nabízenou nebo poptávanou věc/službu;
 • Text ke zveřejnění v inzerátu. Čím více informací, tím lépe;
 • Jméno inzerenta;
 • Vaše plné kontaktní údaje, na kterých budete skutečně k zastižení;
 • Adresu vašich webových stránek (URL);
 • Přiložte případné fotografie, nebo grafy, případně i odkaz na krátké video vámi umístěné na www.youtube.com;
 • U grafických příloh připojte k jednotlivým položkám výstižný popis obsahu či jejich tématu.
Vedení Svazu si vyhrazuje:
 • Právo krátit zveřejňované inzeráty;
 • Právo opravit jazykovou (pravopisnou) formu inzerátu;
 • Právo odmítnout inzerát z kapacitních důvodů;
 • Právo odmítnout neslušný nebo nevhodný inzerát.
Dejte nám laskavě vědět, kdy přestal váš inzerát být aktuální, abychom jej mohli odstranit.