Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zákon č. 180/2005 Sb.
o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie

....(zrušen od 1. 1. 2013, nahrazen zákonem č.165/2012)