Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Novela č.180/2005
Nyní [2010-11-30] je připravován nový zákon

[2010-11-30]
V současné době je připravován nový zákon nahrazující zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Návrh zákona o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie a druhotných energetických zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a o změně některých zákonů (zákon o podporovaných zdrojích energie) najdete klepnutím sem.

Návrh obsahuje některá nová závažná ustanovení. Pro nás problémová ustanovení jsou uvedena v připomínkách Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů, které byly zaslány ministru průmyslu a obchodu. Naše připomínky uvádíme zde.