Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vyhláška č. 541/2005 Sb.

[2012-01-27]

o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen
za činnosti operátora trhu s elektřinou
a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

Změna: 552/2006 Sb.
Změna: 365/2007 Sb.
Změna: 454/2008 Sb.
Změna: 468/2009 Sb.
Změna: 400/2010 Sb.
Změna: 371/2011 Sb.

VYHLÁŠKA č. 541/2005 Sb.

Příloha č.  
1 Náležitosti žádosti o poskytnutí přenosu elektřiny
1a Náležitosti žádosti o poskytnutí přenosu elektřiny ve zkušebním provozu
2 Náležitosti žádosti o poskytnutí distribuce elektřiny
2a Náležitosti žádosti o poskytnutí distribuce elektřiny ve zkušebním provozu
3 Postup stanovení plánované roční spotřeby elektřiny zákazníků s měřením typu C
4 Třídy typových diagramů dodávek
4a Kategorizace zákazníků
5 Způsob zúčtování regulační energie
5a VZOR Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny výrobce
5b Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny v lokální distribuční soustavě
5c VZOR Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny v odběrném nebo předávacím místě s připojenou výrobnou
6 VZOR Měsíční výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů
6a VZOR Rozsah a struktura údajů o odběrných nebo předávacích místech vn a vvn
7 Data zpřístupněná operátorem trhu za každý region typových diagramů
8 Data zpřístupněná operátorem trhu za každou lokální distribuční soustavu