Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vyhláška č. 346 / 2012
ze dne 12. října 2012

která stanoví termíny a postupy výběru formy podpory a postupy registrace podpory elektřiny, provozní podpory tepla, podpory biometanu a podpory decentrální výroby elektřiny u operátora trhu, termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu

 
kliknutím sem si můžete zobrazit dokument v novém okně
<a href="../../files/vyhl.346-2012.pdf">Návrh novely energetického zákona č. 458/2000 Sb.</a>