Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Alternativní zdroj informací o zákonech

2014-10-21

Zákony pro lidi

Stát z různých technických důvodů opět odložil své projekty eSbírka a eLegislativa, čili internetové portály, na kterých by si každý mohl se zárukou spolehlivosti číst zákony ve znění, v jakém zrovna oficiálně platí. Včetně textového vyhledávání a jiných vymožeností.

Důležité je slovo oficiálně. Je to neuvěřitelné, ale žádné takové místo, kde by občan mohl získat – zdarma - státem zaručené a v rámci možností uživatelsky příjemné informace o zákonech, na internetu dosud neexistuje. Zájemci si musí vystačit se soukromými projekty (jako je dále zmiňovaný Zákony pro lidi a i další), nebo s „oskenovanou“ papírovou verzí Sbírky zákonů, případně s vlastní googlovací kreativitou.

Jako pomůcku pro orientaci ve stále se měnících zákonných předpisech zde budeme uvádět i odkazy (označené ikonou ) na stránky, které poskytuje server Zákony pro lidi. Ten přináší předpisy Sbírky zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění a jeví se jako spolehlivý.

Pro orientaci na tomto serveru doporučujeme seznámení s nápovědou, ke jsou informace o způsobu zobrazení předpisů a ostatních vlastnostech tamních stránek.

Protože však nejde o státní projekt, tak je nezbytná a důležitá poznámka:

Tam zveřejněné texty právních předpisů nejsou právně závazné, jejich použití jakýmkoliv způsobem podléhá jen a pouze Vaší svobodné volbě následované jen a pouze Vaší odpovědností.