Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zákon č. 131/2015 Sb.
kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.

Dne 13. 5. 2015 v částce 56/2015 Sbírky zákonů ČR byl uveřejněn zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (odkaz http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-131#cast1).

Pozn.: Bližší podrobnosti budou uvedeny v příštím bulletinu Svazu.