Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vyhláška č. 296/2015 Sb.
o technicko-ekonomických parametrech

Vyhláška č. 296/2015 Sb. o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Pro vodní elektrárny platí:

 1. Doba životnosti výrobny elektřiny: 30 let.
 2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie (měřeno na spojce turbíny):
  1. účinnost nově instalované turbíny v provozním optimu: ≥ 85 %;
  2. účinnost renovovaného staršího typu turbíny v provozním optimu: ≥ 80 %.
 3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu:
  Charakteristika výrobny elektřiny Měrné investiční náklady
  [Kč/kWe]
  Průměrné roční využití instalovaného výkonu za dobu životnosti
  [kWhe/kWe]
  Horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného výkonu
  [kWhe/kWe]
  Malá vodní elektrárna v nových lokalitách < 140 000 > 4 000 4 800
  Malá vodní elektrárna ve stávajících lokalitách nebo rekonstruovaná < 115 000 > 4 000 4 800
Pozn.: V případě ročního využití instalovaného výkonu se jedná o netto hodnotu, tzn. sníženou o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Celý text vyhlášky viz: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-296