Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vyhláška č. 312/2015 Sb.

2016-05-02
mění vyhlášku č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb.

Příloha č. 1 uvádí: „Základní obsah národního plánu povodí“

Vyhláška nabyla účinnosti 1.12.2015.

Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-312