Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vyhláška č. 403/2015 Sb.

o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Vyhláška nabyla účinnosti 1.ledna 2016.

Tato vyhláška stanoví:

  1. postupy, podmínky a způsob ověření údajů nutných k vydání, převodu, uznání a uplatnění záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a
  2. obsahové náležitosti záruky původu.

Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-403#p1