Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vyhláška č. 194/2015 Sb.
o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen

v elektroenergetice a teplárenství

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví způsob regulace, postup tvorby cen, zrušovací ustanovení a účinnost.

Úřad reguluje ceny v elektroenergetice způsobem úředně stanovených cen. Úřad reguluje ceny elektřiny dodavatele poslední instance způsobem věcného usměrňování cen. Úřad reguluje cenu tepelné energie způsobem věcného usměrňování cen, to neplatí v případě ceny tepelné energie nižší, než je limitní cena, kterou Úřad stanoví v cenovém rozhodnutí. Úřad reguluje cenu za činnost povinně vykupujícího způsobem úředně.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Celý text vyhlášky najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-194