Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Nařízení vlády č. 232/2015 Sb.
o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Toto nařízení stanoví:

  1. obsah a způsob zpracování státní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a vyhodnocení a
  2. obsah a způsob zpracování územní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a pro zpracování zprávy o jejím uplatňování.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 29. 09. 2015.

Celý text nařízení najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-232