Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vyhláška č.9/2016 Sb.
(registrační vyhláška)

o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

Tato vyhláška stanoví termíny a postupy výběru formy podpory elektřiny u operátora trhu, postup registrace formy podpory elektřiny a provozní podpory tepla u operátora trhu (dále jen „registrace podpory“), termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 19. 01.2016.

Celý text vyhlášky najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-9