Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vyhláška č. 16/2016 Sb.
o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Tato vyhláška stanoví:

  1. podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě,
  2. způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu elektřiny a
  3. pravidla pro posuzování souběžných požadavků na připojení.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 02. 2016.

Celý text vyhlášky najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-16