Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

VYHLÁŠKA
ze dne 17. března 2011 o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru

Aktuální znění vyhlášky č. 82-2011 Sb., po novele vyhláškou č. 152-2016 Sb. zde se zvýrazněnými změnami.

Originál vyhlášky ve Sbírce zákonů >>

<a href="../../files/Aktualni_zneni_vyhlasky_c_82-2011_Sb_po%20novele_vyhlaskou_c_152-2016_Sb.pdf#">NAŘÍZENÍ VLÁDY o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie</a>