Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zákon č. 103/2017 Sb.
je novelou zákona č. 165/2012 Sb.

Ve sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 103/2017 Sb., který je novelou zákona č. 165/2012 Sb. a řeší doplacení provozní podpory MVE rek. 2013-2015. Nyní by měl OTE do třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (nebo do třiceti dnů od obdržení příslušných výkazů) provést výplatu doposud zadržovaných plateb.

Celý text zákona najdete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-103