Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Nařízení vlády č. 266/2017 Sb
nahrazuje nařízení vlády 402/2015

Nařízení vlády 266/2017 (nahrazuje nařízení vlády 402/2015) upravuje postup pro určení výše podpory elektřiny nebo tepla podle zákona o podporovaných zdrojích energie a způsobu její výplaty za období od uvedení výrobny elektřiny nebo tepla do provozu do doby, než Energetický regulační úřad v návaznosti na vydání rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie (dále jen „rozhodnutí Komise“) stanoví rozsah a výši podpory cenovým rozhodnutím.

Částka 91/2017
Platnost od 18. 08. 2017
Účinnost od 02. 09. 2017

Celé znění: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-266