Energetická a související legislativa

Energetická legislativa se stala v zásadě svébytnou právní disciplinou, ve které je nutno se při podnikání v oblasti OZE alespoň přehledně orientovat. Z tohoto hlediska jsme provedli výběr nejdůležitějších zákonů a vyhlášek s cílem usnadnit vám orientaci v legislativě vztahující se k elektroenergetice a zejména k obnovitelným zdrojům energie.

Zákony jsou v samostatných kapitolách stručně uvedeny a nejdůležitější ustanovení jsou citována. Současně jsou uvedeny odkazy na důležité prováděcí vyhlášky.

Obecně však všechny právní předpisy lze dohledat na internetových stránkách:
Ministerstva vnitra České republiky
Rovněž na neoficiálním portálu Zákony pro lidi
který přináší předpisy Sbírky zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění.
A též příslušných resortních ministerstev:
MPO - Energetická legislativa
MŽP - Legislativa
MZe - Legislativa/Vodní hospodářství Portálu veřejné správy
Energetického regulačního úřadu
zveřejněno