Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Malé vodní turbíny

Josef Mojžíš, VEMO Blansko

 1. Zvýšením výkupní ceny vyrobené kWh z malých vodních elektráren zvýšila se výhodnost využití vodních toků. Lze tedy očekávat, že český podnikavý občan se chopí této příležitosti a začne znovu budovat nebo obnovovat, kdysi našimi dědy nebo otci již dříve vybudovaná díla. Z tohoto důvodu firma VEMO Blansko provedla návrh jednoduché Kaplanovy turbíny, který předkládá k posouzení.

  Turbínu lze postavit na spádu H 2,2 m, možno i menším. Pevný rozvaděč pro snadnou demontáž je dvoudílný. Oběžné kolo regulovatelné za provozu pomocí elektroservomechanizmu. Spouštění pomocí vývěvy. Hřídel turbíny je uložena na dvou valivých ložiskách mazaných tukem, axiální tah je zachycen axiálním kuličkovým ložiskem (mazání tukem). Kryt je při demontáži odnímatelný. Turbína se montuje autojeřábem. Turbína leží na dvou nosnících I. Jednoduchá budova může být i nemusí. Generátor je situován nad turbínu, tím dobře přečká zátopové jarní měsíce. Uvažuje se o dodávkách turbín s průměrem oběžného kola 1000 až 1600 mm.

  Obdobná turbína s pevným rozváděcím kolem a regulovanými oběžnými lopatami běží od roku 1940 v Hradci Králové - Orlická. Projekt a konstrukce prof. Dr. Ing. Nechleba, DrSc.

 2. Náhrada ozubeného převodu klínovými řemeny, převod z 80 ot/min na 750 ot/min. generátoru, přenášený výkon 60 kW - výkres konstrukčního provedení rekonstrukce k dispozici u firmy VEMO Blansko.
 3. Uzavírání turbín pomocí závaží - pro otvírání (zvedání závaží) je použito tlakového oleje. Čerpací agregát: používán typ SA3-25-00-600 výrobce TOS Vrchlabí, se dvěma elektromagnetickými rozvaděči za provozu, trvale pod napětím. Prvý zabezpečovací při odpadnutí dává dobu závěru 3 s, druhý řízený hladinovou regulací dává dobu závěru 1 procento otevření/s. Olejovým čerpadlem se turbína otevírá. Elektrorozvaděč pro ovládání turbíny do výkonu 100 kW je na skladě firmy VEMO v ceně 30 000 Kč včetně hladinové regulace.
 4. Náhrada rotačního servomotoru oběžných lopat turbín STOREK je vyřešena a firma VEMO-Blansko může za úplatu předat dokumentaci.
 5. Padací stavidlo - klasické provedení padacího stavidla je v provozu na VE Hradec Králové na řece Orlici. Odpadnutím střídavého tahového elektromagnetu padá stavidlo vlastní vahou za 3 s do plného proudu vody. Rok výroby 1940. Výrobní dokumentaci může předat firma VEMO Blansko.
 6. Firma VEMO Blansko nabízí spolupráci při výběru lokalit a úvodní projekt typů turbín (tel.  737 671 751). Navrhujeme klasické vertikální turbíny, případně v horizontálním provedení v průměru oběžných kol: 1000, 1100, 1300, 1600 mm.
 7. Výrobou Kaplanových turbín těchto velikostí se také zabývají firmy:

Václav Viták
Výroba strojů
Horeckého ul.743
468 22 Železný Brod
tel. č. 0428/389738

p. Dubina, Jeseník nad Odrou, tel.: 0656/739013

p. Křenovský, Bruntál, tel.: 0646/712407