Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Migrační prostupnost vodních toků ČR

Text přednášky Ing. Pavla Marka
AOPK ČR, Komise pro rybí přechody

Přednesený: Valná hromada SPVEZ, z.s. Praha - Holešovice, 30. března 2019

<a href="../../files/Migracni_prostupnost.pdf#">Malé vodní elektrárny (MVE) v ČR. Reálně využitelný potenciál rozvoje MVE pro období 2020 – 2030</a>