Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Poradenství, energetické audity a posudky

Poskytujeme základní konzultace týkající se energetické legislativy a technické a ekonomické problematiky OZE (vč. programů podpor v rámci „Operačních programů Průmysl a podnikání“ – OPPI).

Naše poradenství je zaměřeno na oblast využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie a celkově na výrobu, rozvod a spotřebu energie, na energetické úspory a na problematiku energetiky obecně.

Konzultace poskytujeme podnikatelům v naší oblasti, ale i obcím, městům a občanům.

Konzultační hodiny je potřeba dohodnout předem telefonicky, písemně, nebo E-mailem.

Na komerční bázi zpracováváme energetické audity a posudky projektů na výstavbu a obnovu energetických zdrojů na bázi obnovitelných zdrojů pro potřeby získání státní podpory nebo bankovního úvěru a technickoekonomické studie, týkající se energetických zdrojů, rozvodů a spotřebičů energie s cílem identifikovat ztráty energie a navrhnout ekonomicky efektivní opatření vedoucí k úsporám energie a nákladů na její pořízení.

Ročně zpracováváme energetické audity a posudky především pro ty investory, kteří žádají o některou z forem státní podpory (MPO, Czechinvest a Státní fond životního prostředí), kde energetické audity, nebo posudky jsou vyžadovány jako nezbytný podklad již při podání žádosti.

Energetický audit, nebo posudek je základním podkladem pro rozhodnutí potenciálního investora zda, za jakých podmínek a kdy investovat do energetických zdrojů a do energeticky úsporných opatření.

Energetický audit, nebo posudek  musí být zpracován kvalifikovaným energetickým specialistou, který splňuje požadavky stanovené zákonem o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb. a je zapsán na Seznamu energetických specialistů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Těmito kvalifikovanými energetickými specialisty SPVEZ disponuje: