Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Obnovitelné zdroje energie v roce 2016


Přehrada Les Království s MVE

Obnovitelné zdroje energie jsou v podmínkách ČR nefosilní přírodní zdroje energie, tj. energie vody, větru, slunečního záření, pevné biomasy a bioplynu, energie okolního prostředí, geotermální energie a energie kapalných biopaliv.

Energetická bilance a výsledné podíly OZE jsou sestavovány na základě výkazů (za všechna paliva) zaslaných na Eurostat (koncem roku 2017) a bývají k dispozici až následující kvartál po jejich zpracování Eurostatem (pro data za rok 2016 tedy cca v únoru 2018).

Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2016 podílela na celkové tuzemské hrubé výrobě elektřiny 11,3 %.

Odhad podílu obnovitelné energie na primárních energetických zdrojích (PEZ) v roce 2016 činil cca 10,6 %. Tento předběžný odhad se vztahuje k energii obsažené v použitém palivu a nezohledňuje účinnosti zařízení.

Podíl obnovitelné energie na konečné spotřebě energie podle metodiky EUROSTAT - SHARES se v roce 2016 pohyboval okolo 15 %.

Přehled o hrubé výrobě elektřiny z OZE v ČR viz:

Podrobněji o vývoji v oblasti vodních elektráren:

Ilustrativní jsou i vývojové řady o větrných a fotovoltaických elektrárnách.