Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Obnovitelné zdroje energie v roce 2019 ▪ Výsledky statistického zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu v září 2020 připravilo statistickou zprávu, jenž představuje komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2019 podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 11,6 %.

Statistická zpráva obsahuje upřesněná data v časové řadě od 2003 až do roku 2019.

Obsah:

 1. Abstrakt
 2. Úvod
 3. Pozice OZE v energetické bilanci ČR
 4. Energetické využití biomasy
 5. Bioplyn
 6. Kapalná biopaliva
 7. Energeticky využívané komunální odpady (biologicky rozložitelná část-BRKO)
 8. Vodní elektrárny
 9. Větrné elektrárny
 10. Fotovoltaické elektrárny
 11. Solární termální systémy
 12. Tepelná čerpadla (energie prostředí)
 13. Geotermální energie

Přehled o hrubé výrobě elektřiny v GWh/r z OZE dává následující graf:


Hodnota brutto výroby elektřiny z OZE je s upřesněním identická s naší statistikou, kterou pravidelně zveřejňujeme na našem webu www.spvez.cz. (pozn.: rok 2019 SPVEZ 10 025, MPO 10 051 GWh/r)

Dále je uvedena i podrobná výroba tepla z OZE:


Pozn.: rok 2019 je 103 024 TJ (tisíc GJ).
 
Podrobné tabulky a texty ze MPO najdete na: mpo.cz ►