USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY
SVAZU PODNIKATELŮ PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ
KONANÉ V PASOHLÁVKÁCH DNE 2.6.2002

1. Valná hromada SPVEZ schvaluje :
1.1. zprávu předsedy SPVEZ p. Pavla Šedivého o činnosti Svazu za uplynulé období
1.2. zprávu předsedy dozorčí rady p. Josefa Kašpara o činnosti dozorčí rady SPVEZ za uplynulé období
1.3. p. Berkovského do funkce mluvčího Svazu za region severní Morava - Povodí Odry
1.4. zásadu, aby první Svazem organizovaná akce v roce byla vždy spojena s konáním valné hromady a aby se uskutečnila v průběhu května
2. Valná hromada ukládá vedení SPVEZ :
2.1. zabezpečit vyrovnané hospodaření Svazu v dalším období
2.2. pokračovat k konzultační a vzdělávací činnosti Svazu
2.3. v případě potřeby pomáhat hájit zájmy členů při styku s REASy, Povodími a se státní správou
2.4. pokračovat v komunikaci s členskou základnou také prostřednictvím anket a dotazníků
2.5. sledovat bedlivě a ve prospěch členů Svazu ovlivňovat přípravu "Rybářského zákona"
2.6. podporovat rozšiřování členské základny a přijímání nových členů
2.7. zaslat na Povodí Moravy s.p. děkovný dopis za vystoupení Ing. Mylbachra a nabídnout spolupráci při řešení problémů s provozovateli MVE

V Pasohlávkách 2.6.2002

Zapsal : Ing. Jan Juřica