Usnesení z valné hromady SPVEZ, konané dne 8.6.2003
v penzionu v Dolním Dvoře

Valná hromada schvaluje:

 1. zprávu předsedy SPVEZ p. Pavla Šedivého o činnosti Svazu za uplynulé období
 2. zprávu předsedy dozorčí rady SPVEZ p. Jana Kašpara o činnosti dozorčí rady za uplynulé období
 3. hospodaření SPVEZ za uplynulé období

Valná hromada ukládá:

 1. vedení Svazu i nadále dbát na vyrovnané hospodaření SPVEZ
 2. vedení Svazu pokračovat v konzultační a vzdělávací činnosti
 3. širšímu vedení Svazu hájit i nadále zájmy členů SPVEZ při jednáních s REASy a Povodími
 4. vedení Svazu, aby v rámci participace na tvorbě legislativy prosazovalo oprávněné zájmy členů SPVEZ, napomáhalo zlepšování podmínek pro rozvoj MVE a obnovitelných zdrojů
 5. všem členům podporovat rozšiřování členské základny a přijímání nových členů
 6. širšímu vedení Svazu a zainteresovaným pracovníkům přijmout taková opatření, aby internetové stránky Svazu byly aktuální - uveřejňovaly nové informace o dění ve Svazu, články o legislativě, technice atd. týkající se podnikání v energetice, včetně častější inovace inzertních stánek

Valná hromada doporučuje:

 1. členům Svazu přispívat do internetové diskuse
 2. členům Svazu podávat do příští valné hromady SPVEZ, na které proběhnou volby do orgánů, návrhy na kandidáty do jednotlivých funkcí

Složení návrhové komise:

J. Jehnička
Studnička
J. Juřica

Zapsal : Jan Juřica