POZVÁNKA

Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE – VII. ročník

Termín a místo konání: sobota 28. 4. 2007, kulturní dům v Čerčanech u Benešova.

PROGRAM

7.30 – 8.45 Příjezd účastníků, prezence.
8.45 – 9.00 Zahájení, organizační záležitosti.
9.00 – 9.45 Ing. Sedláček - MAVEL Benešov a. s.
Seznámení s činností firmy v oblasti MVE.
10.00 – 10.45 Pan Josef Kašpar – MVE z hlediska stavebního a dispozičního – nejčastější  chyby. Rybochody, jezové klapky.
11.00 – 11.45 Ing. Václav Jirsák - Peltonova turbína a vhodnost jejího použití v oblasti MVE v podmínkách ČR.
Dnové odběry vody na MVE.
12.00 – 14.00 Oběd. Exkurze MAVEL Benešov a.s.
14.00 – 14.45 Pan Stanislav Ulík – WIKOV GEAR s.r.o. Generální opravy převodovek, renovace ozubených soukolí v oblasti MVE.
15.00 – 15.45 Prezentace dalších zúčastněných firem na semináři.
16.00 – 17.00 „Kulatý stůl“ - pan Šedivý a hosté. Čerpání dotací z Evropských fondů.
Aktuální situace v legislativě. Diskuse.
Účastnický poplatek: 400,-Kč/osobu (rezervace místa v přednáškovém sále, tištěný sborník přednášek, oběd, režie)

Uzávěrka přihlášek: pátek 20. 4. 2007 přišlé poštovní poukázky, přihláška formou zaslání účastnického poplatku na adresu:

Pavel Štípský
696 72 Lipov č. 452

DOPROVODNÝ PROGRAM

V pátek 27. 4. 11.00 – 11.30 sraz u VE Štěchovice
  11.30 prohlídka VE Štěchovice
PVE Štěchovice
Velín Vltavské kaskády
VE Slapy

Večeře, nocleh, snídaně zajištěny v Autokempinku Sport Skalice na Slapské přehradě.

Poplatek 350 + 50 = 400,-Kč/osobu zaslat s účastnickým poplatkem.

Na doprovodný program musí být každý zájemce také přihlášen dopředu, za poplatek 50,- Kč/osobu budou zakoupeny pozornosti pro průvodce. Zájemci o seminář, kteří se včas řádně nepřihlásí, složí v den konání na místě 300,-Kč/osobu bez obědu a sborníku přednášek.

Zájemci o zaslání sborníku zašlou složenkou 200,-Kč/kus

Dotazy, náměty, informace: Pavel Štípský, tel.: 518 338 576
mob.: 777 138 576
email: