Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Důležité upozornění

Vážení provozovatelé MVE,

Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie vám dává možnost prodávat Vámi vyrobenou elektřinu dvěmi možnými způsoby.

Od roku 2006 si každý výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů může vybrat, zda bude prodávat elektřinu místně příslušnému distributorovi za pevné výkupní ceny nebo uzavře smlouvu na dodávku elektřiny s obchodníkem za smluvní ceny. Při uzavření smlouvy s obchodníkem získává výrobce právo požadovat po místně příslušném distributorovi zaplacení zelených bonusů za vyrobenou elektřinu a obchodník platí výrobci smluvní cenu za silovou elektřinu. Při použití zelených bonusů Vám zároveň vzniká právo na úhradu zeleného bonusu za ostatní vlastní spotřebu elektřiny.

Pro příští rok nabízí nejvýznačnější obchodníci na trhu s elektřinou v ČR zvýšení ceny silové elektřiny následovně:

ČEZ: na smlouvy nahlášené do 23.11.2007 1 451 Kč/MWh
  do 31.12 2007 1 440 Kč/MWh
PRE: na smlouvy nahlášené do 30.11.2007 1 470 Kč/MWh
EON: na smlouvy nahlášené do 30.11.2007 1 450 Kč/MWh

V návrhu Cenového výměru ERÚ č.7/2007 pro rok 2008 je výše silové elektřiny pro výkupní cenu z MVE stanovena na hodnotu 1 200 Kč/MWh. Z uvedeného vyplývá, že při obchodování přes obchodníky dosáhnete navýšení výkupní ceny o cca 250 Kč/MWh.

Všechny nutné kroky, které musíte učinit vč. formuláře „Oznámení o výběru formy podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a o její změně“ najdete v přílohách, které jsou připojeny k tomuto oznámení.

Přílohy:

Kontakty:

ČEZ pí. Petráková, tel. 371 103 138, e-mail: dodavatel@cez.cz
(přihlášení u pí. Petrákové je dostatečné, vlastní písemná smlouva může být realizována v delším časovém období. Dohodnutá cena platí pro jednotlivce stejně jako v PRE – není třeba se sdružovat).
PRE Bc. Pavel Krabec, tel. 267 055 642, e-mail: pavel.krabec@pre.cz
EON zprostředkuje Pavel Třebenský, člen Asociace hydroenergetiků s.r.o.,
tel. 257 923 085, 607 529 073, e-mail: maria.trebenska@tiscali.cz

S pozdravem

vedení SPVEZ