POZVÁNKA

Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE – VIII. ročník

Termín a místo konání: Sobota 24. 5. 2008 kulturní dům v Putimi (5 km od Písku)

PROGRAM

7.30 – 8.45 Příjezd účastníků, prezence.
8.45 – 9.00 Zahájení, organizační záležitosti.
9.00 – 9.45 p.Mojžíš – MVE Katovice, výměna technologie - praktické poznatky z rekonstrukce
10.00 – 10.45 p. Miroslav Veselovský – výstavba a provoz MVE Přeborovice
11.00 – 11.45 p. Robert Turinský – výstavba a provoz MVE Zátaví
p. Martin Suchý – MVE Mohelnice – výroba a instalace kaplanovy turbíny ve vlastní režii
12.00 – 14.00 Oběd. exkurze MVE Putim, MVE Zátaví
14.00 – 14.45 Ing. Veselý, p. Jaroslav Šimeček, p. Pavel Němec
rybochody, navýšení jezu klapkou, vakem – praktické příklady a poznatky
15.00 – 15.45 Prezentace firem na semináři.
16.00 – 17.00 „kulatý stůl“ – aktuální situace, legislativa, čerpání dotací, úvěrů, diskuze

Po skončení možnost individuální exkurze na některé MVE z pátečního programu.

Účastnický poplatek: 400,-Kč/osobu (režie, oběd, sborník)

Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 15. května přišlé poštovní poukázky, přihláška formou zaslání účastnického poplatku na adresu:

Pavel Štípský
696 72 Lipov č. 452

DOPROVODNÝ PROGRAM

V pátek 23.5. 2008 11.00– 11.30 sraz v restauraci Regina na zimním stadionu v Písku. Ubytovaní se mohou již od rána ubytovat v hotelu Buly na zimním stadionu, Na Výstavišti 371, Písek.
  12.00 návštěva „Pootavské kaskády“
3x MVE Písek
MVE Zátaví
MVE Štěkeň
MVE Přeborovice
MVE Katovice
  19.00 večeře v restauraci Regina a společné večerní posezení (v sobotu ráno zde pro ubytované snídaně).

Poplatek (exkurze, večeře, nocleh, snídaně)

1 lůžkový pokoj 700,- Kč/osoba
2 lůžkový pokoj 650,- Kč/osoba
3 – 4 lůžkový pokoj 550,- Kč/osoba

Zájemci pouze o exkurzi zaplatí na místě 50,- Kč/osobu – na dárky pro provozovatele shlédnutých MVE.

Zájemci o seminář, kteří se řádně a včas nepřihlásí, složí v den konání na místě 300,- Kč/osobu bez obědu a sborníku.

Zájemci o zaslání sborníku zašlou složenkou 200,- Kč/kus.

Ubytování po uzávěrce již nebude možno zajistit!

Dotazy, náměty, informace: Pavel Štípský,
mob.: 777 138 576
email: