Informace

Rekvalifikační kurz pro udělení LICENCE na podnikání v malých energetických zdrojích


Vážení přátelé,

na základě vašich dotazů vám sdělujeme podrobnější informace o rekvalifikačním kurzu pro udělení LICENCE na podnikání v malých energetických zdrojích, který organizujeme již od roku 1994. Náš Svaz obdržel od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pověření k vydávání dokladů o kvalifikaci pro udělení Licence.

Rekvalifikační kurz vychází z úhrnného počtu 50ti vyučovacích hodin a 6 hodin praktické výuky. Kurz je organizován tak, že bude pořádáno šest vyučovacích dnů, jeden den praktické výuky a jeden zkouškový den rozložených cca do dvou měsíců. Znamená to, že účastník kurzu tedy může na tento vyučovací den ráno přijet a odpoledne odjet.

Místo konání kurzu je na adrese Argentinská 38/286, 170 00 Praha 7 - Holešovice (spojení: stanice metra „Pražského povstání“, orientace: na budově je tabule „CIMEX“).

Každý vyučovací den bude zahájen v 9.00 hod a ukončen cca 17.00 hod.

Účastnící kurzu obdrží skripta k přednášeným tématům.

Zahájení 22. rekvalifikačního kurzu bude dne 23.10.2008 v 9,00 hodin. Bližší organizační pokyny Vám budou sděleny písemně.

Všichni účastníci kurzu při prezentaci v prvním vyučovacím dnu předloží doklad o zaplacení kurzovného (poštovní poukázky nebo výpis z BÚ č.ú. 44 733 011/0100, var. symbol rodné číslo, specifický symbol K22), případně můžete kurzovné zaplatit v hotovosti v den zahájení kurzu.

Zde si můžete stáhnout přihlášku (soubor .pdf) >>>

S pozdravem

JUDr. Jiří Vrba
Předseda SPVEZ