Zápis

z mimořádné valné hromady Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů, konané dne 13. 12. 2008 v 10,00 hod.;