Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Návrh novely zákona o vodách
připomínky SPVEZ

Připomínky SPVEZ k novele zákona o vodách.

Zaslané 9. února 2009:

  • ministru průmyslu a obchodu
  • ministru životního prostředí
  • ministru zemědělství
<a href="../../files/269/vodni_zakon_dopis_ministrum_0902.pdf">Dopis členům SPVEZ</a>