Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Ministerstvo zemědělství ČR (Ing. Jan Ludvík)
Koncepce rozvoje MVE

E-mail: Ministerstvo zemědělství ČR (Ing. Jan Ludvík),
Věc: Koncepce rozvoje MVE.

Dobrý den,

pane řediteli, před asi třemi týdny jsme spolu hovořili ohledně ukončení "stop stavu" ve státních podnicích Povodí k nakládání s majetkem. Tehdy jste mi sdělil, že tento stav byl ukončen a Povodí již nemají žádné zákazy s výjimkou jakéhosi seznamu vybraných lokalit. Z vyjádření pracovníků Povodí však stav je dosud neměnný, zákaz trvá a Povodí se tudíž odmítají jakkoliv vyjadřovat v rámci správních řízení výstavby nových malých vodních elektráren a to bez rozdílu možného instalovaného výkonu. Rovněž tak odmítají vydávání jakýchkoliv povolení k nakládání s povrchovými vodami právě s odkazem na Váš zákaz. Tato skutečnost se dotýká mnoha našich členů, kteří si podali žádost o dotaci, v řadě případů již proběhlo územní řízení a pro vydání stavebního povolení není ze strany státu vůle. Tento zákaz tak významně přispěl k tomu, že mnoho našich členů nemůže dále pokračovat v předkládání dokumentů v OPPI, čímž přijdou o možnou dotaci na výstavbu MVE.

Prosím o sdělení v jakém stavu se daná situace nachází, jaký je horizont případného narovnání stavu a jaký je výstup z předchozích šetření MZE Strategické koncepce rozvoje MVE ve státních podnicích Povodí, především nás zajímá otázka možné výstavby malých vodních elektráren.

Za brzké vyjádření předem děkuji.
JUDr. Jiří Vrba
předseda SPVEZ


Vážený pane předsedo,

k Vašemu e-mailovému dotazu ze dne 27. 5. 2009 sdělujeme, že souladu s dopisem odboru zakladatelské činnosti čj. 30632/2009-13220 z 11.8.2008 bylo všem státním podnikům Povodí uloženo ukončit veškeré zásahy do majetkoprávního uspořádání MVE do doby, než bude zpracována Strategická koncepce rozvoje malých vodních elektráren. Byl zpracován koncept Strategické koncepce rozvoje MVE ve státních podnicích Povodí a právní analýza navrhovaných řešení. V současnosti je s ministrem zemědělství diskutován další postup, směřující k naplnění usnesení vlády ČR č. 211 ze dne 10. 3. 2004 ke Státní energetické koncepci. Omezení  nakládání s majetkem  ve vztahu k MVE nebylo proto ze strany zakladatele dosud odvoláno.

S pozdravem Ing. Jitka Vlčková
odbor zakladatelské činnosti
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17,  117 05  Praha 1
tel.: 221 81 24 27, 725 039 845
e-mail: jitka.vlckova@mze.cz